Pilotproject gezond wonen

‘Gezonde’ woning veel meer dan een duurzame woning

17 november 2017

Onze directeur Marc Hoedemakers over de 'gezonde' woning in een interview voor het jaarboek van branchevereniging NVB-bouw.

“Men heeft geen idee hoe ongezond de binnenruimte van woningen vaak nog is”, stelt Marc Hoedemakers van Hoedemakers bouw en ontwikkeling vast. “En dat is eigenlijk jammer, omdat de ruimte waarin wij wonen ons veel meer comfort en energie zou kunnen opleveren.”

In de werkkamer van de Brabantse familieondernemer is het prettig toeven. Het is duidelijk merkbaar dat Hoedemakers zijn vertrouwen in een gezonde omgeving ook doorvoert in zijn eigen leven. “Het is belangrijk dat niet alleen thuis maar ook op de werkplek de temperatuur aangenaam is en de lucht veelvuldig wordt ververst. Dat bevordert de productiviteit en vermindert het ziekteverzuim.”

Sector traag in beweging
Maar ondanks alle goede bedoelingen gaat het met de ontwikkelingen op dit vlak nog niet vlot genoeg volgens Hoedemakers. “Zolang je niet naar de kostenkant kijkt, is iedereen in Nederland positief over groene innovaties en -ontwikkelingen en duurzame concepten. Maar zodra een goed duurzaam idee duurder blijkt dan het bestaande plaatje, komt de sector maar traag in beweging.” En dat is zonde, vindt Hoedemakers omdat hij merkt dat klanten uiteindelijk vaak erg positief reageren zodra zij de effecten van die ‘gezonde’ innovaties hebben kunnen ervaren in hun eigen huis. In zijn ogen moet je als bouwer gewoon maar ‘doen’ en vooruit lopen in ontwikkeling omdat je dan minder risico loopt de boot te missen wanneer de consument erom gaat vragen. “Liever gaandeweg een en ander aanpassen dan afwachten.”

Tempo verhogen met sprintsessies
In een poging het tempo van de ontwikkelingen te verhogen organiseert Hoedemakers bouw en ontwikkeling onder leiding van Spark zogenaamde ‘sprintsessies’. Op die manier wil het bedrijf in korte tijd grote stappen zetten in de richting van de ontwikkeling van een ‘gezonde’ woning. Tijdens deze ‘sprint’-sessie wordt in teamverband gedurende 1 - 2 dagen intensief naar een eindresultaat toegewerkt, eventueel in samenwerking met co-makers. Hierbij is het volgens Hoedemakers belangrijk om de oogkleppen af te zetten en breder te kijken dan je eigen vakgebied. “Juist door zaken met elkaar te verbinden, kom je tot nieuwe inzichten”, licht hij toe. Marc moedigt collega-bouwers aan om net als zij stappen te zetten richting een duurzamere en meer gezonde samenleving. “Wij zijn een relatief kleine speler op de markt en willen op dit gebied van techniek en innovatie graag samenwerken.”

Volume vergroten door samenwerken
Om ontwikkelkosten maar vooral ook kennis te kunnen delen heeft Hoedemakers zijn plan om een ‘Healthy Home’ te ontwikkelen ingebracht bij het NVB Innovatielab. Vanuit het Innovatielab zetten NVB leden concrete stappen om hierin samen op te trekken. Dat delen is volgens Marc hard nodig omdat op die manier efficiëntievoordelen kunnen worden behaald. Al jaren investeert Hoedemakers in groene innovaties en duurzame concepten: van hergebruik van materialen tot zeer energiezuinige nieuwbouw waarbij het bedrijf gebruikt maakt van de nieuwste technieken. “Met meer volume kunnen wij sneller doorontwikkelen en dat volume kan behaald worden als meer partijen meedoen.”

Stimuleren marktvraag
In Nederland heeft de consument tot nu toe nauwelijks extra geld over voor een woning die bijdraagt aan een betere gezondheid. Daar ligt volgens Hoedemakers een belangrijke taak voor de overheid; door kostenverlagende of subsidiërende maatregelen te nemen, wordt het voor de consument snel aantrekkelijker om voor de gezondere woning te gaan. Hoedemakers’ inschatting is dat de vraag va

nuit de markt uiteindelijk wel zal toenemen. “Wij gaan dus gewoon door met onze duurzame ambities omdat we zien dat ook de ontwikkelingen om ons heen in een razend tempo doorgaan. Zodra dan de vraag op gang komt, zijn wij er in ieder geval klaar voor.”

“Uiteindelijk is bouwen nog steeds mensenwerk. Door mensen, maar ook voor mensen. Wij creëren een omgeving waarin mensen zich thuis voelen en spelen daarbij zo goed mogelijk in op de verwachting en wensen van onze klanten. Duurzaamheid, comfort en een prettige beleving zijn bij ons daarom ook altijd terug te voeren op het ontwerp, waarbij we ruimte houden voor specifieke klantwensen. Met onze lijfspreuk ‘bouwen is beleven’ dragen we hier iedere dag aan bij.” 

« ga terug