Pilotproject gezond wonen

Metingen

Er is veel aandacht voor de luchtkwaliteit buiten. Recente onderzoeken tonen echter aan dat het vooral de luchtkwaliteit binnen is die voor gezondheidsproblemen kan zorgen. De binnenlucht is namelijk nog vele malen sterker vervuild dan de buitenlucht. En dat terwijl mensen al snel meer dan twintig uur van hun tijd per dag binnen doorbrengen. Het is dus heel belangrijk dat juist die lucht zo schoon mogelijk is. 

Met behulp van sensoren in de twee testwoningen van Healthy Home, wordt gedurende een periode van twee jaar continu gemeten hoe de luchtkwaliteit in beide woningen is. 

Momenteel zijn wij achter de schermen druk om de meetresultaten te verzamelen. Buiten de ‘harde’ technische metingen leggen we ook de ervaringen van beide testgezinnen vast. Via vlogs en blogs op deze website houden wij jullie op de hoogte van de bevindingen.