Pilotproject gezond wonen

Tips

Ga zelf aan de slag

In de afgelopen jaren was het bouwen van duurzame en energiezuinige woningen de trend. Het thema gezondheid heeft tot nu toe geen prioriteit gehad in de woningbouw. Toch wordt er regelmatig aan de bel getrokken door de media, organisaties en initiatiefnemers dat de gezondheidsrisico’s in woningen vaak worden vergeten en in de toekomst zelfs kunnen toenemen. Ook in nieuwbouwwoningen.

Duurzaamheidsmaatregelen zorgen ervoor dat nieuwbouwwoningen steeds luchtdichter worden uitgevoerd.

Het is dan ook belangrijk dat er meer aandacht uitgaat naar het bouwen van gezonde woningen.

Luca van Ekeren en Janneke de Kort, beide student Bouwkunde aan de Avans Hogeschool in Tilburg en afstuderend bij Hoedemakers bouw en ontwikkeling op het thema gezond wonen. 

In deze video vertellen projectleider Erik Sterks en stagiairs Luca en Janneke over hun rol en kijk op het project. Benieuwd naar de tips die zij hebben? Download het document.