Pilotproject gezond wonen

RIVM verwacht tijdelijke verbetering luchtkwaliteit door coronacrisis

20 april 2020

Door de coronacrisis is er minder verkeer en zijn er minder industriële activiteiten in Nederland. Dit zorgt voor minder uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Hierdoor verwacht het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de komende tijd een tijdelijke verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland. We zijn benieuwd wat de resultaten van de metingen in onze Healthy Home pilot zijn…

Net als in China en Italië is er ook in Nederland schonere lucht te zien sinds de maatregelen om het coronavirus terug te dringen. Zo blijkt uit satellietbeelden van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Satelliet Sentinel-5P meet vanuit de ruimte hoeveel luchtvervuiling er in de atmosfeer zit. De hoeveelheid stikstof in de lucht is 12 procent lager dan normaal.
Bron: Sentinel-5P


De afname van verkeer en industriële activiteiten leiden naar verwachting ook tot een tijdelijke daling van de stikstofdepositie en uitstoot van broeikasgassen. “Hoewel je stikstof en fijnstof niet kan zien, kun je de schonere lucht toch merken in het weer”, zegt Maurice Middendorp, meteoroloog van Buienradar. Door schonere lucht zijn er minder dagen met mist. "Vervuiling door bijvoorbeeld transport zorgt ervoor dat er meer condensatiekernen, zoals fijnstof, in de lucht komen. Waterdamp kan zich hechten aan die stofdeeltjes en dan kan er makkelijker mist ontstaan."

De grootte van de effecten voor mens en milieu hangt af van de mate waarin de activiteiten verminderen en hoe lang de crisis duurt. Beide zijn op dit moment erg onzeker. De verwachting van het RIVM sluit aan bij de waarnemingen van de KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut satellieten. De KNMI satellieten meten in een laag van honderden meters hoogte. Het RIVM meet de concentraties op leefniveau. De luchtverontreiniging op leefniveau neemt veel minder af dan de satellietbeelden tonen. Het RIVM schat de tijdelijke verbetering van de luchtkwaliteit op 10 tot 20%, dat is aanzienlijk minder dan in de satellietbeelden te zien is.

Concentraties van luchtverontreinigende stoffen
Het RIVM is bij de analyses uitgegaan van een geschatte afname in Nederland en omringende landen van het verkeer met 30-50%, een daling van activiteiten en uitstoot bij de industrie van 5-15% en een afname in het vliegverkeer van 60-90%. Dit kan leiden tot een huidige (daggemiddelde) afname in stikstofdioxide (NO2) concentratie van gemiddeld 3-5 µg m 3 (ongeveer 18 procent) en een afname van 0,5-1 µg m 3 (ongeveer 7 procent) in fijnstofconcentratie (PM2.5). Hierbij zijn natuurlijke verschillen door meteorologische omstandigheden niet meegenomen.

Inademing van verhoogde concentraties fijnstof en stikstofdioxide kan effect hebben op de gezondheid. Of de verlaging van deze concentraties gezondheidswinst kan opleveren is op dit moment niet aan te geven. Wanneer betere schattingen beschikbaar komen zal het RIVM de analyses actualiseren.

Meer weten over de stikstofdepositie en broeikasgasuitstoot? Lees het complete onderzoek op de website van het RIVM. 

Bron: RIVM en RTLNieuws

« ga terug