Pilotproject gezond wonen

RIVM wil onderzoek naar verband tussen luchtkwaliteit en coronasterfte

19 juni 2020

Het RIVM verkent of het op korte termijn deel kan nemen aan een internationaal onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en sterfte door corona, laat het RIVM weten. Dat er mogelijk sprake is van een verband, blijkt uit onlangs gepubliceerd onderzoek van de gerenommeerde Harvard University.

In de afgelopen jaren voor de pandemie is de hoeveelheid fijnstof in de lucht gestegen. Uit het onderzoek van Harvard University T.H. Chan School of Public Health wordt geconstateerd dat deze minimale verhoging van fijnstof nu zorgt voor 15 procent meer sterfgevallen door corona in 3080 provincies in de Verenigde Staten. Op deze conclusie kwamen ze door middel van een brede data-analyse, waarbij ze per land gegevens over de luchtkwaliteit vergeleken met het aantal sterftegevallen door het coronavirus.

Volgens longarts Hans in 't Veen wordt het verband tussen die twee factoren 'steeds waarschijnlijker'. Als longarts was hij namens de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten betrokken bij het nationale Schone Lucht Akkoord. Nu roept hij op tot meer onderzoek in Nederland. "Allereerst wil je weten of er in Nederland ook zo'n verband is vast te stellen."

Groot onderzoek wenselijk
Binnen het MCC Collaborative Research Network, een netwerk met onderzoekers uit meer dan veertig landen waar het RIVM deel van uitmaakt, wordt verkend of het op korte termijn mogelijk is met twee verschillende onderzoeken te starten. Zo wil het netwerk kijken naar de invloed van het weer en/of klimaat op het begin, de ernst en het verloop van de COVID-19-uitbraak. Daarnaast wil het netwerk kijken naar de bijdrage van luchtverontreiniging aan de ernst van deze uitbraak.

Als er aanwijzingen zijn dat dat verband er inderdaad is, moeten we nadenken over de oorzaak. Is het inderdaad fijnstof of bijvoorbeeld stikstofdioxide? Epidemioloog Roel Vermeulen van de Universiteit Utrecht en het UMCU sluit zich daarbij aan. “Op basis van het onderzoek aan Harvard kunnen we nog niet zeggen of luchtkwaliteit zelf de oorzaak is. Maar het is wel plausibel. Luchtkwaliteit in het algemeen is heel belangrijk voor de volksgezondheid. Het heeft effect op hogere sterfte, hart- en vaatziekten en longaandoeningen. De oproep voor Nederlands onderzoek, eventueel in samenwerking met andere landen, lijkt me dus een goed idee.” Meer informatie? Kijk dan naar het artikel op de website van Zembla.

Schone lucht in huis, wat kun je zelf doen?
Mede namens de NVALT vraagt longarts In ’t Veen regelmatig aandacht voor de verbetering van luchtkwaliteit in Nederland. “Het zou me niet verbazen als er inderdaad een oorzakelijk verband is tussen luchtkwaliteit en coronasterfte. Er zijn verschillende biologische mechanismen te bedenken. Maar we moeten dat onderzoeken voor we weten of het echt zo is.”

Wat kun je ondertussen zelf doen om het risico op besmetting te verlagen?
• Zeker nu je veel in huis bent, is het belangrijk goed te ventileren, zorg voor een doorstroom van lucht zodat bacteriën / virussen niet in de lucht blijven hangen waardoor je dit inademt.
• Zorg voor een lage luchtvochtigheid, zo voorkom je dat het virus langer in de lucht blijft hangen. Zet vaker een raam open of koel de ruimte door de airco aan te zetten.
• Houdt de ruimte zoveel mogelijk (fijn)stofvrijj want hierdoor kunnen bacteriën en virus in de lucht blijven zweven.
• Voorkom dat er teveel vluchtige stoffen in je woning aanwezig zijn. Dit kan je gezondheid beïnvloeden en je weerbaarheid voor het virus verlagen.

Bron: Zembla artikel RIVM wil onderzoek naar verband tussen luchtkwaliteit en coronasterfte

« ga terug