Pilotproject gezond wonen

Samenwerken aan gezonder wonen met Healthy Home

05 juli 2018

Lucht, vocht, licht, temperatuur en geluid; allemaal factoren die van invloed zijn op het binnenklimaat van je woning. En daarmee ook op je gezondheid. Toch heeft 90 procent van de huishoudens zich nog nooit verdiept in bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in huis. Laat staan dat ze maatregelen nemen om gezonder te wonen. Healthy Home is een pilot gericht op het vergroten van de awareness van de consument en uiteindelijk de ontwikkeling van een optimaal gezonde woning. Een breed veld van partners werkt hier samen aan.

Healthy Home is naast het verhogen van de bewustwording gericht op kennisdeling, kennisuitwisseling en kennistoepassing. Al in 2015 nam Hoedemakers bouw en ontwikkeling het initiatief voor een inspiratiesessie over het thema ‘gezond wonen’. Toen werd gesproken over de toenemende urgentie van het ‘gezonder’ maken van onze woningen. De luchtkwaliteit, het gebruik van materialen, de invloed van licht en kleur. Zelfs het effect van planten kwam aan bod. Met elkaar werd gezocht naar mogelijkheden om een gezonder binnenklimaat te creëren. De eerste verkenning werd mede mogelijk gemaakt door support van AgriFood Capital. En kreeg een vervolg in een aantal sprintsessies in SPARK innovatiecampus; een plek waar versnelling ontstaat. Daar werd vooral gekeken naar de technische realisatie, het ontwerp en het vermarkten van het concept. Hierbij zijn kennisinstituten, belangenorganisaties en de overheid betrokken. 

De pilot start in de woonwijk De Groote Wielen in Rosmalen, waar een duurzame nul-op-de-meter woning wordt vergeleken met een Healthy Home. In de woningen wordt gedurende twee jaar met speciale meetapparatuur onder andere gemonitord hoe gezond het binnenklimaat is. Daarnaast is er contact met de twee gezinnen om zo ook de zachte factoren zoals wooncomfort te meten. In oktober 2018 vindt een kick-off plaats waar alle betrokken partijen hun eerste ideeën presenteren. Het uiteindelijke doel is een bijdrage leveren aan een gezondere woonomgeving en de realisatie van meer Healthy Homes in het land.

 

Voor meer informatie kijk op www.healthyhome.nu en volg het experiment op Facebook.

« ga terug