Pilotproject gezond wonen

TNO pleit voor aanpassing ventilatie-eisen Bouwbesluit

05 januari 2021

In een op de zeven Nederlandse woningen worden de fijnstofnormen van de WHO regelmatig overschreden. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in honderd woningen. De onderzoekers pleiten ervoor de minimum ventilatiecapaciteit voor keukens in het Bouwbesluit met een factor vier te vergroten.

Vooral koken blijkt een grote bron van fijnstof in huis. Zeker als er geen goede afzuiging aanwezig is. Dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen, want dat was al bekend van eerdere onderzoeken. De fijnstofproductie blijkt van een heleboel factoren af te hangen. Niet alleen van de aanwezigheid en kwaliteit van afzuiging, maar ook van de manier van koken en de plaats van de pannen op het fornuis.

WHO-advieswaarden
Een andere opvallende fijnstofbron waar de onderzoekers van TNO op stuitten is het branden van kaarsen. In woningen waar ’s avonds regelmatig een kaarsje wordt aangestoken, signaleerden ze een substantieel hogere fijnstofemissie.

Al met al bleek dat in een op de zeven woningen, van de honderd die TNO een jaar lang minutieus volgde, de fijnstofnormen van de wereldgezondheidsorganisatie worden overschreden. Ruim 10 dagen per jaar lag het daggemiddelde boven de WHO-advieswaarde van 25 μg/m3. De verschillen tussen de woningen waren overigens heel groot. Er waren ook woningen bij waar het fijnstof nooit boven de advieswaarden uitkwam.

Blootstelling aan fijnstof
De kans op blootstelling aan fijnstof binnenshuis neemt door de luchtdichte en energiezuinige manier van bouwen de laatste jaren alleen maar toe. Achteraf aanbrengen van aan- en afvoerkanalen in luchtdichte woningen blijkt bovendien lastig. Daarom moet er volgens de onderzoeksorganisatie vanaf het begin rekening mee worden gehouden door in de keuken van elke nieuwbouwwoning te zorgen voor afzuiging met een capaciteit van 300 kuub per uur. Dat is vier keer zo hoog als het minimum uit het Bouwbesluit, dat bouwers en ontwikkelaars nu vaak als standaard hanteren.

Als er voorzieningen van dergelijke capaciteit voorhanden zijn, is het nooit ingewikkeld om daar een kookafzuiginstallatie op aan te sluiten die het fijnstofniveau in de woningen naar beneden brengt. In oudere, niet-luchtdichte woningen is het sowieso vaak eenvoudiger om naderhand adequate afzuiging te realiseren. Ook luchtreinigers kunnen een steentje bijdragen aan een beter binnenklimaat.

Makkelijk halveren
Volgens TNO blijkt uit simulaties dat met effectieve kookafzuiging in combinatie met ventilatie met warmteterugwinning die is uitgerust met speciale luchtfilters (filterklasse F7), de fijnstofblootstelling in een luchtdichte woning zomaar kan worden gehalveerd. Voor zeer luchtdichte woningen kan het zelfs met bijna 60 procent worden teruggebracht. Voorwaarde is wel dat daarbij geen kaarsen worden gebrand.

Het onderzoek is uitgevoerd samen met het Inhome Air Quality Consortium. Daarin zitten onder andere Philips, Eneco, Quby en het Longfonds. In 2017 voerden die bedrijven al eens een meetcampagne uit naar de binnenluchtkwaliteit van 1000 woningen. Dat gebeurt binnen het project Be Aware van het TKI Energie, een van de topconsortia van het ministerie van Economische Zaken.

Bron: Cobouw artikel
www.cobouw.nl/bouwkwaliteit/nieuws/2020/10/braden-bakken-en-kaarsen-bederven-binnenklimaat-bouwbesluit-moet-aangescherpt-101289248

« ga terug